Frøblandinger til Spirpapir

Spirpapir findes i to varianter; en med sommerblomster og en med hjemmehørende blomster, men frøblandingerne er sammensat ud fra flere andre kriterier.

Størrelsen på frøene

Spirpapir indeholder primært små frø, som gør det lettere at trykke og printe på papiret, da de små frø er mindre end tykkelsen på papiret. Men for at få så mange med som muligt, er der tilføjet nogle af de lidt større, som kan ses som små buler i papiret.

F.eks. frø af kornvalmue, hvid okseøje, skovvalmue og fingerbøl er meget små og ses derfor ikke. Frø af Honningurt, Jomfru i det grønne, Vild gulerod og Katost er lidt større og kan godt anes på overfladen, så de samtidig giver en flot tekstur til papiret.

Etårige og flerårige

Frøblandingerne består af både hurtigspirende etårige blomster, og flerårige som først blomstrer andet år. På den måde får du udbytte allerede første år, men også flere år fremover.

Jordbund og plejeforhold

Jordbund og plejeforhold spiller en stor rolle i, hvilke arter der kommer bedst til udtryk. F.eks. indeholder blandingen af sommerblomster frø, der trives både i sandet jord og i muldjord. Så uanset hvilken type jord frøpapiret plantes i, så kan du være sikker på, at der vil komme en masse smukke blomster.

Sommerblomst blanding

Honningurt – Phacelia T.
Skovvalmue – Meconopsis C.
Hvid Okseøje – Leucanthemum V
Jomfru i det grønne – Nigella D.
Kornvalmue – Papaver Rhoeas
Alm. Hør – Linum U.
Timian – Thymus Serpyllum
Harekløver – Trifolium A.
Fingerbøl – Digitalis Purpurea
Dagpragtstjerne – Silene D.
Alm. Røllike – Achillea M.
Haveklinte – Lychnis C.
Vild gulerod – Daucus Carota
Bidende ranunkel -Ranunculus A.
Akeleje – Aquilegia sp.
Markforglemmigej – Myosotis A.
Lavendel – Lavandula A.
Alm. Kællingetand – Lotus C.
Katost – Malva Sylvestris
Stolt Kavaler – Cosmos B.
Kornblomst – Centaurea C.

Hjemmehørende blanding

Alm. Røllike, Achillea millefolium
Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria
Smalbladet klokke, Campanula persicifolia
Blåklokke, Campanula rotundifolia
Nældebladet klokke, Campanula trachelium
Alm. knopurt, Centaurea jacea
Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris
Prikbladet perikon, Hypericum perforatum
Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare
Kællingetand, Lotus corniculatus
Tjærenellike, Lychnis viscaria
Trævlekrone, Silene flos-cuculi
Merian, Origanum vulgare
Gul snerre, Galium verum
Cikorie,Cichorium intubus
Blåhat, Knautia arvensis
Dunet vejbred, Plantago media
Hulkravet kodriver, Primula veris
Alm. brunelle, Prunalla vulgaris
Nikkende limurt, Silene nutans
Dagpragtstjerne, Silene dioica
Blæresmælde, Silene vulgaris
Moskus katost, Malva moschata

Enårige:

Kornblomst, Centaurea cyanus
Kornvalmue, Papaver rhoeas

Toårige:

Alm. slangehoved, Echium vulgare
Løgkarse – Alliaria P.
Vild gulerod, Daucus carota